070-872 78 16 Meddelande

Vinyasayoga & Hathayoga flow

Vinysayoga har sina rötter i Viniyogan, som grundades av yogagurun Sri T Krishnamacharya (1888-1989).

Det är en dynamisk yogaform där rörelserna länkas till andetaget i ett flöde som skapar värme och fokus, vilket renar och balanserar kropp och sinne.

Denna form av yoga är anpassad efter individen och var och en utövar rörelser och positioner stegvis efter sin förmåga och i sin egen takt. Muskler både stärks och tänjs ut vilket ger en stark, smidig och rörlig kropp. Detta tillsammans med andningen och fokuseringen på här och nu ger ett lugnt sinne och har en avstressande effekt.

Hathayoga flow, en mjuk och lugn yogaform utan hopp, kombinerar Vinysayogans flöde av rörelser ihop med andningen och Hathayogans solhälsningar.

Alla människor är olika till sinnet och har också olika bakgrund. Detta skapar olika utgångspunkter för varje individ. Meningen med yoga är att erhålla ökad förståelse för vem man är.

Det grundläggande och väsentliga i yogapraktiken är andningen. Varje position och varje rörelse utgår från en medveten, aktiv andning. En balanserad förening av rörelse och andning skapar harmoni i kropp och sinne. Yoga betyder ”förening” och inom yogan eftersträvas en förening mellan kropp, sinne och själ.

Yoga är att agera under odelad och obruten uppmärksamhet, här och nu i stunden. Man försöker vara så uppmärksam som möjligt i allt man gör. Man är den som observerar och blir observerad på samma gång. Samtidigt som man känner efter hur det känns så observerar man även känslan.

Hela yogapraktiken kan ses som en undersökning av våra vanemässiga attityder, reaktioner och beteenden och deras konsekvenser.

Målet med yoga, enligt Krichnamacharyas son T.K.V. Desikachar, är att göra korrekta observationer och i och med det inte agera på ett sätt som man ångrar efteråt.