070-872 78 16 Meddelande

Vägen till meditation

”… man vill vara kvar i det meditativa tillståndet.” Martin

”Morgonen efter förra meditationstillfället vaknade jag utan värk – för första gången på 14 år – och jag har varit smärtfri sedan dess.” Görel A

Att meditera är inte bara att sätta sig ner och tro att man automatiskt kan släppa sina tankar. Meditation kräver förberedelse och även förståelse för vem man är och hur man fungerar som människa.

Yoga är ett förhållningssätt till sig själv och sin omgivning. Dess syfte är att till slut nå ett meditativt tillstånd. Yogapositionerna vi gör på vår yogamatta är bara en väg av alla de yogiska vägar som leder till förmågan att kunna meditera.

Kursen ger teoretisk kunskap och praktiskt utövande av den yogiska vägen till meditation.

Min önskan med denna kurs är att du dels ska få kunskap, dels användbara redskap till att införliva meditationen i din vardag, och på så sätt öka din självkännedom, mentala styrka och en känsla av tillit till livet.

Meditation skapar i din vardag – ett mentalt utrymme – som ger dig ökad förmåga att se mer klart,  förmåga att ta in och reflektera innan du reagerar eller kanske väljer att inte reagera. 

Två parallella kursstarter: måndag 18.00 – 19.00 (start…) och torsdag 10.00-11.00 (start…). Vi träffas under sju veckor. Kom i bekväma kläder. Ta med dig en stadig kudde eller ett bolster – att sitta på – och en filt. Ta även gärna med anteckningsmaterial.

Anmälan görs via mail eller på telefon 070-872 78 16.
Kursavgiften betalas in i förväg på bg 884-4532, alternativt som swish eller kontant på plats vid första tillfället.