070-872 78 16 Meddelande

Terapeutisk yoga

 

”Även om du kanske inte vet det själv har du varit en av de största bidragande faktorerna till att jag tog mig ur djup depression.” Marie

Det finns många yogaformer – och inom de olika formerna – lika många varianter som det finns yogalärare. Som yogalärare förmedlar jag mina kunskaper inom yoga och mina egna yogiska erfarenheter. Min önskan är att varje deltagare ska få en fördjupad kunskap om sig själv med hjälp av yogan.

Yogan är en form av rörelsemeditation där medveten andning utövas ihop med olika kroppsrörelser under full uppmärksamhet i stunden. Syftet är att öka medvetenheten om vem man är och hur man fungerar samt genom det hitta sin livsväg.

All yoga är terapeutisk – läkande – om man lyssnar in sin dagsform och är närvarande i sin kropp i de olika rörelserna.

I den terapeutiska yogan lägger jag extra vikt vid att dämpa stress, oro och ångest. Kroppsligt är inriktningen ofta att stärka och frigöra nacke och axlar samt att stärka ländryggen.

I den terapeutiska yogan håller jag fler olika andningsövningar och ibland korta meditationer samt alltid en lång avslappning även om klassen bara är 60 minuter lång.