070-872 78 16 Meddelande

Ayurveda

Ayurveda är en ca femtusen år gammal indisk hälsolära. Yoga och Ayurveda kompletterar varandra väl med sitt gemensamma holistiska synsätt på hälsa och balans i livet. Man kan säga att de ingår i varandra; det går inte att studera yoga utan att beröra Ayurveda och vice versa.

Ayurveda är sanskrit, där ayur betyder liv och veda kunskap; kunskapen/läran om livet.

För att upprätthålla hälsa och balans enligt Ayurveda måste man leva i samklang med naturen och även i samklang med sin egen natur. Det innebär att man utgår från de fem elementen; rymd, luft, eld, vatten och jord. Elementen representeras inom Ayurvedan av Vata (rörelse), Pitta (förbränning) och Kapha (struktur). Bara för ett par generationer sedan levde man mer efter naturens rytm än vad man gör i dag vilket till viss del kan förklara dagens stora ökning av olika välfärdssjukdomar.

Inom Ayurvedan försöker man inte bota symtom på sjukdom, utan strävar efter att återställa den ursprungliga balansen mellan kropp, tanke och själ och hjälper kroppen på så sätt till självläkning.

Många har blivit hjälpta av Ayurvedan där västerländsk medicin gått bet, t ex inom astma, allergier, högt blodryck och andra i dag vanligt förekommande sjukdomar.

Ayurveda är en holistisk lära där man menar att allt inom och utom oss hör ihop och påverkar vår fysiska och psykiska balans. Allt ger effekter; mat, årstider och klimat, tiden på dygnet, vår ålder, relationer, aktiviteter, händelser osv.

Vi människor är alla unika individer med individuella sammansättningar och med unika behov för balans. Kunskap om Ayurveda medför större självkännedom och ökad förståelse för ens personlighet. Det blir lättare att förebygga obalans och sjukdom.

DSC_0183