070-872 78 16 Meddelande

Vägen till meditation

Att meditera är inte bara att sätta sig ner och tro att man automatiskt kan släppa sina tankar. Meditation kräver förberedelse och även förståelse för vem man är och hur man fungerar som människa.

Min önskan med denna kurs är att du dels ska få kunskap, dels användbara redskap till att införliva meditationen i din vardag, och på så sätt öka din självkännedom, mentala styrka och en känsla av tillit till livet.

Mer info

Nya vanor med hjälp av Ayurveda

Min intention är att på ett lättbegripligt sätt förmedla den ayurvediska principen, så att du förstår dig själv och dina medmänniskor på ett djupare plan och genom det kan skapa de förändringar som ger ett rikare liv.

Det innebär inte ett liv i ständig balans – de finns inte – men ett liv där du lättare medvetet kan påverka hur du mår.

Mer info 

Tiden går fort (speciellt när man har roligt!)

Jag har nu studerat två år på dietistprogrammet på Göteborgs universitet och har ett år kvar till legitimation.

Att jag valt att även läsa till dietist är bland annat för att kunna se vad som inom ayurvedan kan bekräftas av vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet. Eftersom människor ofta söker sig till mig för olika obalanser och med en önskan om att förändra sin livssituation känns det rätt att även kunna använda sig av den kunskap som dietistutbildningen ger.

Varmt välkommen att boka tid för ett ayurvediskt hälsosamtal!
Ett samtal där jag även tar hänsyn till vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.

Eva

“Our first teacher is our own heart.” – Cheyenne