070-872 78 16 Meddelande

Vägen till meditation

Att meditera är inte bara att sätta sig ner och tro att man automatiskt kan släppa sina tankar. Meditation kräver förberedelse och även förståelse för vem man är och hur man fungerar som människa.

Min önskan med denna kurs är att du dels ska få kunskap, dels användbara redskap till att införliva meditationen i din vardag, och på så sätt öka din självkännedom, mentala styrka och en känsla av tillit till livet.

Mer info

Nya vanor med hjälp av Ayurveda

Min intention är att på ett lättbegripligt sätt förmedla den ayurvediska principen, så att du förstår dig själv och dina medmänniskor på ett djupare plan och genom det kan skapa de förändringar som ger ett rikare liv.

Det innebär inte ett liv i ständig balans – de finns inte – men ett liv där du lättare medvetet kan påverka hur du mår.

Mer info 

Kalmar
Nästa vecka är i jag i Kalmar och håller en yogaklass på Träningshörnan i Smedby på tisdag (11/7) kl. 19.00-20.30. Klassen kostar 150 kr och betalas in i förväg på bg 884-4532 eller swishas till nr 070-872 78 16. Meddela mig om du vill låna yogamatta. Varmt välkommen!

hälsar Eva

Göteborg nästa!

Jag har haft glädjen att få möta många människor under mina år som yogalärare, hälsorådgivare och ayurvedaterapeut. Och nu är jag påväg att fylla på mig själv lite mer för att kunna ge lite till.

Jag vet att vi genom fördjupade kunskaper om kostens inverkan på vår tarm och hälsa kan hjälpa oss själva vid obalanser och sjukdomar. Ayurvedan menar att hälsan börjar i tarmen så det känns naturligt att fördjupa mina kunskaper ytterligare inom nutrition.

Till hösten börjar jag studera på Sahlgrenska akademin. I inledningsskedet kommer jag endast att jobba med hälsorådgivningarna vid sidan av studierna och sedan efter hand lägga till kurser i yoga, ayurveda och meditation. 

Välkommen att höra av dig via mail eller telefon om du undrar över något,

hälsar
Eva

“Our first teacher is our own heart.” – Cheyenne